Τελευταία νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26 Ιουνίου 2......

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση για το έργο με τίτλο ‘’Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Κτελ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. Και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού’’ με κωδικό MIS 482366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση’’

Δημόσια διαβούλευση για το έργο με τίτλο ‘’Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Κτελ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. Και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού’’ με κωδικό MIS 482366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο ‘’Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης ......

Διαβάστε περισσότερα