Τελευταία νέα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας "Αστικό ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Πλ. Ελευθερίας 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναγράφονται στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο PDF.


Επισυναπτόμενα Αρχεία: