Τελευταία νέα

Πλήρη Τεύχη Προκήρυξης για τo έργο " Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού "

Πλήρη Τεύχη Προκήρυξης για τo έργο
Κατεβάστε το αρχείο της διακήρυξης διαγωνισμού καθώς και το έντυπο παραλαβής Τευχών διακήρυξης.
Τεύχος Α΄ Τεύχος Γ΄
Τεύχος Β΄ Έντυπο Παραλαβής Τευχών Διακήρυξης

Επισυναπτόμενα Αρχεία: