Τελευταία νέα

Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Κτελ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού

Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Κτελ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού
Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης για το έργο με τίτλο "Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Κτελ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482366
Πράξη "Τηλεματικές Υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΡΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού
Διάρκεια Διαβούλευσης Από: 01/10/2014 Εώς 15/10/2014
Φορέας Αστικό Κτελ Αλεξανδρούπολης Α.Ε.
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για τη Πράξη Δουλγέρη Θεοδώρα
Τηλέφωνο 25510-28844
e-mail doulgerid@gmail.com
Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) http://www.astikoktel.grΑναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης δεν εξέφρασε την παρατήρηση της καμία εταιρεία. Συνεπώς συνημμένα σας αποστέλουμμε τα τεύχη προς τελική έγκριση τους.


- Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη -
Δουλγέρη Θεοδώρα


Επισυναπτόμενα Αρχεία: