Τελευταία νέα

Δημόσια διαβούλευση για το έργο με τίτλο ‘’Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Κτελ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. Και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού’’ με κωδικό MIS 482366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση’’

Δημόσια διαβούλευση για το έργο με τίτλο ‘’Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Κτελ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. Και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού’’ με κωδικό MIS 482366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο ‘’Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού" με κωδικό MIS 482366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Το Αστικό Κτελ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 45 «Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού, διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακής Σύγκλισης".

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

 Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση doulgerid@gmail.com ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό +30 2551020220, αναφέροντας τον τίτλο του διαγωνισμού και των κωδικό της Πράξης.

 Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014. Κατεβάστε παρακάτω τα αρχεία του σχεδίου της διακήρυξης διαγωνισμού καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων.