Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης

  

ΓΡΑΜΜΗ 11 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Route Map

Τιμές Εισιτηρίων:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 3/9/2018 ΕΩΣ 30/9/2018

08:30, 09:30, (11:30), 13:30, (14:35), (16:30), 18:30, (21:00).
Τα δρομολόγια που είναι σε παρένθεση κάνουν στάση στη διαστάυρωση της Αγίας Παρασκευής.

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ

09:00, 10:00, (12:15), 14:00, (15:15), (17:15), (22:15),
Τα δρομολόγια σε παρένθεση η επιβιβαση προς Αλεξ/πολη θα γίνεται απο τη διαστάυρωση της Αγιας Παρασκευής.

ΣΑΒΒΑΤΟ:

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 3/9/2018 ΕΩΣ 30/9/2018

08:30, 09:30, (11:30), (14:35), (16:30), 18:30, (21:00).
Τα δρομολόγια που είναι σε παρένθεση κάνουν στάση στη διαστάυρωση της Αγίας Παρασκευής.

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ

09:00, 10:00, (12:15), (15:15), (17:15), 19:00, (22:15),
Τα δρομολόγια σε παρένθεση η επιβιβαση προς Αλεξ/πολη θα γίνεται απο τη διαστάυρωση της Αγιας Παρασκευής.

ΚΥΡΙΑΚΗ:

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 3/9/2018 ΕΩΣ 30/9/2018

08:30, 09:30, 18:30..

Τα δρομολόγια που είναι σε παρένθεση κάνουν στάση στη διαστάυρωση της Αγίας Παρασκευής.

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ

09:00, 10:00, 19:00.

Τα δρομολόγια σε παρένθεση η επιβιβαση προς Αλεξ/πολη θα γίνεται απο τη διαστάυρωση της Αγιας Παρασκευής.

Αναζήτηση Δρομολογίων

Αναζητήση (π.χ. ώρα, γραμμή):

Τοποθεσία:

Κερδίστε Χρήματα

Προτιμήστε τις μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ανάλογα με τις ζώνες συγκοινωνίας:

  • Ζώνη Α' 40€

  • Ζώνη Β' 50€

  • Ζώνη Γ' 65€

Μάθετε περισσότερα