Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης

  

ΓΡΑΜΜΗ 11 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Route Map

Τιμές Εισιτηρίων:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 9/6/2018 ΕΩΣ 2/9/2018

08:30, 09:30, 10:30, (11:30), 12:30, 13:30, (14:35), 15:30, (16:30), 17:30, 18:30, 19:30, (21:30).
Τα δρομολόγια που είναι σε παρένθεση κάνουν στάση στη διαστάυρωση της Αγίας Παρασκευής.

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ

09:00, 10:00, (11:15), 12:00, 13:00, 14:00, (15:15), 16:00, (17:15), 18:00, 19:00, 20:15, (22:15),
Τα δρομολόγια σε παρένθεση η επιβιβαση προς Αλεξ/πολη θα γίνεται απο τη διαστάυρωση της Αγιας Παρασκευής.

ΣΑΒΒΑΤΟ:

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 9/6/2018 ΕΩΣ 2/9/2018

08:30, 09:30, 10:30, (11:30), 12:30, 13:30, (14:35), 15:30, (16:30), 17:30, 18:30, 19:30, (21:30).
Τα δρομολόγια που είναι σε παρένθεση κάνουν στάση στη διαστάυρωση της Αγίας Παρασκευής.

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ

09:00, 10:00, (11:15), 12:00, 13:00, 14:00, (15:15), 16:00, (17:15), 18:00, 19:00, 20:15, (22:15),
Τα δρομολόγια σε παρένθεση η επιβιβαση προς Αλεξ/πολη θα γίνεται απο τη διαστάυρωση της Αγιας Παρασκευής.

ΚΥΡΙΑΚΗ:

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 9/6/2018 ΕΩΣ 2/9/2018

08:30, 09:30, 10:30, (11:30), 12:30, 13:30, (14:35), 15:30, (16:30), 17:30, 18:30, 19:30, (21:30).

Τα δρομολόγια που είναι σε παρένθεση κάνουν στάση στη διαστάυρωση της Αγίας Παρασκευής.

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ

09:00, 10:00, (11:15), 12:00, 13:00, 14:00, (15:15), 16:00, (17:15), 18:00, 19:00, 20:15, (22:15)

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/06/18 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 23:15

Τα δρομολόγια σε παρένθεση η επιβιβαση προς Αλεξ/πολη θα γίνεται απο τη διαστάυρωση της Αγιας Παρασκευής.

Αναζήτηση Δρομολογίων

Αναζητήση (π.χ. ώρα, γραμμή):

Τοποθεσία:

Κερδίστε Χρήματα

Προτιμήστε τις μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ανάλογα με τις ζώνες συγκοινωνίας:

  • Ζώνη Α' 40€

  • Ζώνη Β' 50€

  • Ζώνη Γ' 65€

Μάθετε περισσότερα